Už je to tak
ROLLING STONES  budou na Hubertusu
pokud se tak rozhodne ve vedení oddílu.
Kameny by se navezly na vrchní část valu aby se uchránil prostor před loděnicí
při větším přívalu vody. Zbytek by se mohl použít ke zkrášlení peřeje a okolí.

 


  
nebo


 

Listopad 2006