Martin Tůma skončil.

   Hubertus 19.9.2006:  

Dnes prodal loď Vencovi Zápotočnému který doufá že v příštím ročníku   
slalomových závodů na ní dobude kýžených met v celostátním žebříčku. 
Martin se rozloučil s lodí v 17:00 na molu loděnice Hubertus. Na otázku    
  co bude dělat dál mi zatím nedokázal jednoznačně odpovědět. Jisté je že 
pokud by stoupla voda z nynějších12ti na pro něj přijatelných 20 kubíků   
možná by využil nabídky Vlasty Lepíka /zapůjčení lodě/ a dokázal by se  
  vrátit do peřejí. Zatím vše nasvědčuje tomu že pro Martina letošní sezona  
   skončila.                                                                                                         
          

Martin kráčí ke startu dalšího závodu.
*               *               *
Olda Mulač již také sbalil vodácké oblečení.

Hubertus 20.9.2006:

Další z členů kteří zahájili "ústup" z loděnice je singlíř Olda Mulač
který letos zajel, i přes své zdravotní problémy s rukou - Křivoklátské slalomy
ke své spokojenosti a udržel se tak mezi naší "domácí" singlířskou elitou.Olda balí svých "pár švestek". Ahoj v květnu 2007.


 

  

design kanoemattoni.cz