Vliv tvaru slalomového kajaku na jízdní vlastnosti.
Práce se zabývá hodnocením a analýzou jízdních vlastností slalomového kajaku. Pomocí CAD modelu byly určeny číselné hodnoty různých parametrů, které jsou pak porovnávány jednak mezi sebou a ostatními modely lodí a jednak s praktickými zkušenostmi autora.