Po dlouhém přemýšlení jakou že bych to mohl provést akci jsem zvolil okruh ve stopách II.světové války. Původně jsem
       chtěl ještě navštívit Belzec, Majdanek, Sabibor, Treblinku a putování zakončit ve "Vlčím doupěti" na severu Polska,
       ale po špatných zkušenostech s kempováním v Polsku a po zhodnocení trasy 2x 700 km navíc jsem nakonec
       od tohoto úmyslu upustil a trasu zkrátil. Zaměřil jsem se hlavně na návštěvu Dukelského průsmyku a.
       navštívení známých koncentračních lágrů. Žádá si to více času než jen "proběhnutí" a tak i tento okruh
       dal celkem 2500 kilometrů. Nutno podotknout že se většinou vyhýbám přesunům po dálnicích a
       rád poznávám vnitrozemí. Z cesty po "východním" bloku neturistickými cestami jsem vcelku zklamán.
Uvádím zkrácený přehled cesty.  
Postup na Polsko jsem zahájil již tradičně v Dobrošově v okolí vojenských srubů. Dnes jsem navštívil "Březinku". Objekt je plně zrekonstruovaný
do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní. Dobře jsem si "pokecal" s průvodcem o Polsku i o jiných voj. věcech.

POLSKO - GROSS ROSSEN
  
Po překročení hranic jsem nabral směr k prvnímu německému lágru Gross Rossen. Vězňové tábora zde byli využíváni na práci v lomu, který
vlastnila společnost SS-Deutsche Erd und Steinwerke GmbH a materiály z lomů byly používány k stavebním pracem v německých městech.

POLSKO - GLIWICE
  
Dnes nejvyšší dřevěný rozhlasový vysílač v Evropě - dříve zde stála německá vysílačka Gleiwitz /v pozadí typicky německé stavby/.
31.srpna 1939 kolem osmé hodiny večer  fingovali příslušníci SS útok na německou rádiovou stanici Gleiwitz (dnes Polsko-Gliwice). V polských
uniformách ji „obsadili“, odvysílali krátký protiněmecký text v polštině a na místě zanechali jednoho mrtvého Poláka, aby celému incidentu dodali
na důvěryhodnosti. „Napadení“ stanice se stalo záminkou pro německou „operaci“, kterou nebylo nic jiného než útok na Polsko — Fall Weiβ.

POLSKO - OSVĚTIM
  
Dalo by se říci - Poutní místo pamětníků tohoto vyhlazovacího tábora kde působil i známý doktor Josef Mengele. Hlavním důvodem vzniku v r.1940
nebylo masové vyhlazování ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. V r.1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, běžící denně po tisících obětí.
  
Historický vagon jakými byli přiváženi vězni a na nástupišti děleni na VPRAVO a VLEVO. Historické snímky připomenou tu dobu.
Rampa byla v provozu od května 1944, do té doby zastavovaly vlaky mimo tábor, byla osvícena což umožňovalo přijímat transporty i v noci.
  
Dřevěné baráky, jedna řada zůstává zachována a rekonstruována a další stovky jsou již pobořeny a zlikvidovány. Funkci dozorců
vykonávali příslušníci oddílů SS a také němečtí kriminálníci z koncentračního tábora Sachsenhausen.
  
Cesta která rozdělovala sektory mezi dřevěnými domy a dezinfekční přístroje v přijímací budově. V přijímací budově byli od konce roku 1943
registrováni a dezinfikováni nově příchozí vězni a od té doby se z nich stala pouhá čísla, jež měli také vytetována na svém předloktí.
  
V táboře se nacházely 4 plynové komory s krematorii. Denně bylo možné zavraždit a spálit až 10 000 lidí. Plynové komory kde byl používán
granulovaný plyn Cyklon B. Když se blížila Rudá armáda, plynové komory a krematoria vyhodili nacisté do vzduchu.

POLSKO - KRAKOW
  
Cestou jsem v Motorestu na dálnici zjistil že v Polsku zas tak levně, jak se říká - není. Gulášová polévka za 70 korun to je docela síla.
V Krakowě je zajímavo, ve starém centru města "pracovala" policie velice hbitě a pokutovala dovozce potravin do místních obchodů. Nepochopil
jsem systém ale za dobu co jsem procházel střed jsem tuto dvojici pokal několikrát při "práci". Jinak centra měst nemusím prožívat.
  
Slalomářský kanál na kraji Krakova který se dá i zakrýt nebudu dnes presentovat. Prošel jsem si jej, v okolí vodáckého parku se dá kempovat
s vágnem ale já radši vyjel k blízkému jezeru kde jsem měl klidnější prostředí než na přelidněném vodáckém kanále a teplou vodu ke koupání.

POLSKO - PLASZOW
  
Koncentrační tábor Plaszow je znám hlavně z filmového dramatu Schindlerův seznam, jehož velitel Amon Göth podle filmu Schindlerův seznam
střílel puškou vězně z balkónu své blízké vily. Není ale dokázáno přímým svědectvím, že by to byla pravda.

POLSKO - JASLO - KROSNO - DUKLA
  
Dukla - náměstí. V prvním okamžiku jsem si myslel že jsem někde v Mexiku. Stavba centrální budovy která přežila válku tomu odpovídala.
Abych pochopil místa bojů objel jsem i okolní městečka Jaslo a Krosno kde se odehrály první boje o překročení Dukelského průsmyku.

SLOVENSKO - DUKELSKÝ PRŮSMYK
  
Dukelský průsmyk - podle plánu měly boje trvat jen 5 dnů, ale nakonec boje trvaly dnů 80.
Nejdříve doporučuji navštívit místo bývalé „Pozorovatelny gen. Ludvíka Svobody“ kde je dnes postavená 49 metrů vysoká betonová věž.
Pohledem z věže získáte pohled na celý Dukelský prostor bojů a lépe pochopíte celou tehdejší situaci.
  
V dolní části pak navštívíme hřbitov s monumentálním památníkem bitvy o DP známým nám starším z knih když jsme chodili do školy.
Místo "Údolí smrti" je zarostlé a neupravené protože se potýká s neujasněnými pozemkovými vlastníky.

SLOVENSKO - SVIDNÍK
  
Po projetí míst v okolí se dostaneme do Svidníku kde je park s voj.technikou a pietní místo s Muzeem /zavřeno/ bojů o Dukelský průsmyk.
  
Ve Svidníku se možná budete potýkat s nevyjasněnou pracovní dobou na Informačním centru
pro turisty přičemž se nakonec nedočkáte nikoho
a podle informací dalších turistů ani ničeho. Přilehlé náměstí mi připomínalo okolí karlovarské Tržnice obležené zřejmě nezaměstnanými osobami.
  
Vyhnuly jsme se hlavním tahům a jeli místními komunikacemi směrem na Starou Lubovňu. Cestou jsme krom zraněné lišky u krajnice
potkávali množství obyvatel "východní" části Slovenska a tak jsme raději upustili od divokého kempování a zamířili do bezpečného kempu.
  
Jedním z mála kempů které ještě v okolí Tater fungují a který nezrušili je slušný a vcelku levný kemp ve Starém Smokovci. Ceny v okolí Tater jsou
na vyšší úrovni. Parkování 135,-Kč den/43,- hodina - holt Tatry, mnoho "Volných pokojů"
- a jak říkal místní - "Všici chtějů rychlo zbohatnuť".

SLOVENSKO - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   
Cesta tatrami byla zakončena v Liptovském Mikuláši - jak jinak - na umělém kanále kde právě trénovala Ruská reprezentace.
Na kanále teklo jen jedno rameno a staví se nová tribuna. Jinak jsem nezaznamenal nějaké změny.

ČESKO - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
  
Ze Slovenska jsme zamířili do Čech a protože jsme přejížděli Radhošť navštívili jsme tedy samozřejmě skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.
  
Pak jsme ještě přenocovali v okolí Boskovic u rybníka s koupalištěm, dali si v Třebíči Dršťovou s rohlíkem za 20,-
   
Na místním trhu jsme nakoupili zeleninu a vypravili se vesnickými silničkami za zvířaty a krásami naší vlasti. Krávy a kozy - to je moje.
Na "východ" již ale raději nikdy nepojedu.


www.skhubertus.com