HUBERTUS 1.1.2012, 14:00 hod.

         
Téměř 25 kamarádů se sešlo první den Nového roku 2012 v loděnicích na Hubertusu kde pak
          10 otužilců využilo příznivého počasí /6 st./ a "naskočilo" do lodí aby potrénovali v peřeji kde
          dnes protékalo 45 kubíků. Přestože je při nastupování na vodu překvapila vyšší voda neodradilo
          je to. Letos na památku všechny zvěčnil Míra Blahník spolu s Dušanem Macečkem který si
          bohužel letos nemohl zaskotačit na vodě, protože má loďku v opravě.
  
   
 

Dušan Maceček s Honzou Poulou se dopoledne před setkáním na Hubertusu
                zúčastnili Novoročního běhu do Svatošských skal a zpět do Doubí.
 
A nakonec musíme ještě vzpomenout na rok 2011 a na Červovo "káru"
kdy mu mladý Červík koncem roku provedl "tuning".
  


www.skhubertus.com