Schůze oddílu se letos poprvé nekonala v přilehlém hotelu Hubertus, jak bylo dlouhá léta zvykem ale konala se
          ve staronových v prostorách loděnice. Po vložených investicích a rozsáhlých úpravách, mnoha odpracovaných
          brigádnických hodinách, bude od nynějška možné se scházet v jakoukoliv roční dobu a denní
          hodinu v loděnici, kde již je zaveden elektrický proud a zkulturněn prostor pro pobyt. Všichni
          členi oddílu mohou tedy využívat loděnici i v kruté zimě která nás ještě očekává a kdy také
          dojde na první zkušenosti našich závodníků kteří již vyteplené prostory užívají několik týdnů.
          Nejen o tom ale i několik dalších důležitých záležitostí bylo řešeno na dnešní schůzi oddílu.

 
V teplem vyhřáté loděnici se sešlo téměř celé složení oddílu. Několik členů se omluvilo zbylí nedorazili.
 
Pepa Neuwirth si sebou přinesl svojí rybářskou židličku ale objevilo se i dlouho v trezoru uložené uznání za vynikající organizaci ME v r. 2008.
   
Schůze byla zahájena podle předpokladu téměř přesně v avizovaný čas. Dorazil také náš vzácný host Honza Poula.
 
Předseda oddílu Vlasta Lepík po schválení několika organizačních záležitostí předal slovo pokladnici oddílu Markétě Vankové.
 
Schvalovalo se - a hlasovalo se o několika návrzích. Našim děvčatům se nad některými návrhy rozjasnila tvář úsměvem. 
Ondra Červenka je nadějí našeho oddílu a po letošním úspěšném tréninku ve Francii do něj vkládá vedení oddílu důvěru pro příští úspěšný rok.
 
Jarda Sýkora při letošním dobrém umístění v Oblastním žebříčku kanoistů přežil i těžké chvíle a v poslední době se místo tréninku zabýval
"opravou" své figury a skládáním opět dohromady své havarované motorky. Dušan zase věnuje letos nejvíce času práci a úpravám svého obydlí.
 
Bylo přijato a odhlasováno několik návrhů, krom toho se také informovalo o zařazení nového tréninkového prvku - "Noční trénink".
 
Ač již za oddíl závodí nějaký čas, přesto až dnes byl členskou základnou přijat za člena oddílu náš nadějný junior Zdeněk Leitner.
 
Martin Buchtel přes skvělé výsledky mezi slalomovými tyčemi podle propočtů letos nedosáhnul na dohodnutý počet odpracovaných brigádnických
hodin a nejen o jeho manku byla vedena diskuze jak dál s tímto nedostatkem naložit. Bylo navrženo a odhlasováno řešení celé záležitosti.
 
Mezi přítomnými byla i Karolína které to slušelo jako za svobodna a snad se i vrátí po mateřské zpět na vodu. Kluci to podezřele sledují.
 
Pepa Neuwirth přednesl několik návrhů a jednání se blížilo po skoro dvou hodinách jednání ke konci.
 
Došlo i na vybírání členských příspěvků od některých přítomných členů oddílu a začala volná zábava.
 
Jarda Červenka nainstaloval aparatůru a předvedl zajímavá videa z tréninků jak letošního roku tak starších dat,
ale objevilo se i video ze začátků kanoistiky kde jsme mimo jiné poznali i Tumbu před 30ti lety na kanále v Augburgu.
 
Mezitím již Ondra ve vedlejších prostorách připravoval občerstvení což bylo s upřímnou radostí přijato, pakliže po jednání všem vyhládlo.

Nakonec je třeba připomenout co se připravuje
a je docela možné že z této aktivity přineseme ještě letos nějaký snímek

Podrobnější informace a zápis ze schůze získá každý člen na stránce zde

 


www.skhubertus.com