Měl jsem cestu přes Sušici a tak jsem se zajel podívat jak funguje Galasport v létě
                kdy všude jsou celozávodní dovolené. Asi to funguje i u Vládi Galušky. Nikdo nikde
                akorát naproti přes silnici měl Vláďa stádo krav které se poklidně páslo na louce.
                Kdy je dojí nebo zda se mu o ně stará nějaký zaměstnanec to jsem nezjistil a dál
                jsem pokračoval směrem k loděnici Sušičáků.                Fy.Galasport osiřela.                                                            Stádo poslušných krav čeká na podojení.

Zakempoval jsem na svém oblíbeném místě a šel obhlídnout terén okolo loděnice. V přilehlém kempu bylo ten den plno.

Nápis sám dá vzpomenout na dlouhou historii klubu.

No kde jinde bychom Vláďu našli - než na vodě.

Dokonce zde měl i kamaráda z Japonska, nejspíš syna jeho Japonského dealera.

Protože Karolína již "bydlí" v Praze, drezúruje Vláďa svojí další dceru.                                Ten Vláďa nedá pokoj ani na vodě.                          


 

www.skhubertus.com
                                                                                                                                                              
     WiFi internet