Tumba - hlavní organizátor brigád oznamuje:
 


I nadále, kdykoliv i během týdne nebo podle vlastního uvážení a volna je možné
si odpracovat brigádnické hodiny a nebo i z vlastní iniciativy něco vytvořit v loděnici Hubertus.
Stačí jen zavolat Tumbovi

a dohodnout se s ním co by se ještě dalo udělat a na co se zaměřit.
 
                           

Pracovalo se i na "Bejčáku":

 

Střecha sauny 

www.skhubertus.com