Valná hromada - schůze oddílu 28.11.2014
           
Téměř všichni členi oddílu se sešli ve vyhřáté loděnici aby po roce společně vyslechli od vedení
            jak oddíl hospodařil, jak se bojovalo o umístění v žebříčcích, byly vyzdviženy úspěchy nejen
            některých jednotlivců, provedla se rekapitulace a sečetly se brigádnické hodiny. Zhodnotilo
            se jak kdo přiložil ruku k dílu při úpravě loděnice a bylo konstatováno že někteří členi to mají
            do Karlových Varů jak se říká "z ruky" a tak je k tomu i přihlíženo. Bylo i jednáno o termínu
            jarních tréninků a výuky eskymáckých obratů v krytém bazénu s účastí hlavně pro mládež.

 
Schůzi oddílu jako vždy zahájil předseda Vlasta Lepík. Kolovala i prezenční listina k podpisu všech zúčastněných.

Zapisovatel Dušan Maceček zapisoval pod dohledem Jardy Červenky. Tumba zaujal pozici "ála Šláfnberg" okoukanou z TV.

Několik návrhů o kterých se hlasovalo bylo schváleno, pro některé návrhy hlasovali jen členi oddílu.

Kolik bylo pro a nebo proti sečetl nekompromisním pohledem skrutátor Pepa Neuwirth

Mládež byla zastoupena několika novými členy. Ostatní se omluvili pro jiné povinnosti.

Po dlouhé době se přišel mezi nás podívat i Zdeněk Hybeš. Samozřejmě nescházel ani Jarda Sýkora s Majklem.

Řešili se také finanční záležitosti které má na starosti Markéta Vanková - oddílová ochránkyně kasy.

Radek Smetánka - "Smety" - vzápětí přispěl do oddílové kasy značnou sumou.

Martin Buchtel přišel se zajímavým návrhem. Podání jeho návrhu bedlivě sledoval Olda Mulač.

O návrhu bylo hlasováno a návrh pro zvýhodnění předních závodníků oddílu letos ještě neprošel.

Některé příspěvky byly členy přijaty z jistým uvolněním což svědčí o tom, že se nejednalo jen o vážných věcech.

Vyřešili se i veškeré resty jako - cesťáky, složenky, bakšiše a kasa na konci schůze zela prázdnotou.

Zápis ze schůze je možné, zrovna tak jako i další, si přečíst na stránkách oddílu v zaheslované části.

Cendys přednesl zápis ze schůze
a krátce před dvacátou hodinou jsme se rozešli abychom se opět sešli za měsíc a to 1.1.2015 - zase zde v loděnici.


 

www.skhubertus.com
                                                                                                                                                              
     WiFi internet