V letošním roce se Velká brigáda neplánuje

Pakliže na loděnici a v prostoru Hubertusu již není třeba větší aktivity,
letos se hodláme zaměřit na oddílovou chatu na Bejčáku. To ale neznamená že by se něco na loděnici nenašlo a tak kdo
projeví zájem o jakoukoliv brigádnickou činnost nechť se spojí s Tumbou a dohodne se co a kde udělat i jednotlivě a kdykoliv

Tumba - 732626168

Prostor okolo loděnice.