Pátek 4.11.2016  v 18:00
  Nové stanovy oddílu po VH 4.11.2016                                                                     Ktredity členů po VH 4.11.2016             

Pokud člen nezná heslo - bude zasláno na evidovaný mail člena

Ústředním bodem Valné hromady byla skutečnost, že došlo ke změně Občanského zákona a musely se schválit nové stanovy
aby se do konce roku oddíl přetransformoval z občanského sdružení na zapsaný spolek.

   
Všichni přítomní si ještě než začala schůze Valné hromady vyřešili finanční záležitosti a poplatil příspěvky.
   
   
Dalo by se konstatovat, že hlavním nástrojem večera byla kalkulačka, příruční trezorek a blok s tužkou.
   
Oživení nastalo když se dostavila Karolína s novorozenětem a klucí začali hádat který z nich to má na svědomí.


Jednání oddílu zahájil předseda Vlasta Lepík.....
   
......přičemž si přítomní všimnuli že Vlasta čte elaborát bez brýlí - jako za mlada.
   
Zapisovatelé nestačili zapisovat příval informací.
   
Filip Lepík se ohlíží zda někdo neopisuje.
   
       
Několik veselých tváří oživilo vážnou atmosféru.
   
Míra Maňas přihlíží zda se správně hlasuje.
        
Schůze se blížila ke konci když Vlasta navrhnul že by se mohla uskutečnit "lyžovačka" podobná té loňské - jarní.
   
Tumba se nad tím hluboce zamyslel a navrhnul změnu pravidel pro účastníky. Vše bylo přijato.
   
Všichni a nebo alespoň většina byla s dnešním jednáním spokojena, jak je vidno z tváří účastníků.

  Nové stanovy oddílu po VH 4.11.2016                                                                     Ktredity členů po VH 4.11.2016             


Pokud člen nezná heslo - bude zasláno na evidovaný mail člena