INFORMACE


Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR)
 
FOTOGRAFOVÁNÍ i v případě pořádání sportovní akce, které se zúčastní i nečlenové spolku tzn. veřejnost.
Musí kvůli fotkám a videozáznamu z akce podepisovat i oni souhlas,  jaký je doporučený postup v tomto případě?

Mimo zpravodajský rámec platí ust. § 84 a 85 občanského zákoníku, která stanoví:
 že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.
Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

Pokud se jedná o klasickou sportovní akci typu fotbalový zápas, domníváme se, že pořizování fotek je odůvodněno zákonnou zpravodajskou licencí dle § 89 občanského zákoníku.
V této souvislosti upozorňujeme, že použití zákonné zpravodajské licence musí být přiměřené cíli, který zpravodajská licence předpokládá, tedy informování veřejnosti o sportovní akci.
Proto lze vyfotit i diváky, nicméně důrazně doporučujeme nefotit je individuálně, ale spíše jako ilustraci dokreslující atmosféru sportovní akce. Například fotka tribuny plné diváků
je naprosto přijatelná. Použití fotografií ve shora popsaném režimu však platí pouze v kontextu zpravodajství, nikoliv však např. při využití pro marketingové, příp. jiné účely.
Pokud by se chtěl pořadatel akce více fotit diváky a zároveň by se chtěl více jistit, doporučujeme umístit na akci tablo/billboard/plakát s upozorněním, že návštěvou akce divák souhlasí,
že může být předmětem fotografování s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.
 

Jediný Filip Lepík /na fotografii vpravo/ podepsal formulář který vypadá asi takto                                   
Doporučení       Odpovědi         Formulář         InformaceNázor ke zrušení kategorie C2
 
KAM SPĚJE VODNÍ SLALOM ???
Nevím koho vlastně zastupuje ICF. Je to organizace, která by měla hájit zájmy sportovců provozujících kanoistiku
a já se nemůžu zbavit dojmu, že to dělá špatně, ba dokonce, že hájí hlavně svoje zájmy a zájmy sportovců jí moc nezajímají.
Jinak si nedovedu představit, že ICF dokázala přistoupit na zrušení divácky nejatraktivnější a nejsledovanější kategorie C2. To je neomluvitelné rozhodnutí
a žádný argument o rovnováze mezi počtem startujících žen a mužů to nemůže ospravedlnit. Nechci upírat ženám nebo dívkám právo startovat v kategorii C1,
ale když vidím na startu pouťáků desetileté holčičky na singlu, tak je mi jich líto. Ony si v tomhle věku pochopitelně neuvědomují co s jejich tělíčkem může udělat
systematická jednostranná zátěž, kterou bezesporu kategorie C1 je. Jsou prostě sporty, které jsou spíš pro muže a sporty, které sluší ženám a emancipace
za každou cenu je naprostý nesmysl. Nerad bych se dočkal třeba toho, že v umělecké gymnastice budou soutěžit muži se stuhou a v růžovém dresu s fižím jen proto,
aby se dosáhlo rovnováhy mezi počtem žen a mužů. Deblířům přeji, aby překonali tohle období absence zdravého rozumu a brzy se dočkali nějakého osvíceného činovníka ICF
který bude iniciovat návrat této krásné kategorie do vrcholných soutěží.
Vlasta Lepík – 57 let u vodního slalomu