Karlovaráci v Grand Canyonu 2018

  
O splutí řeky Colorado v Grand Canyonu se losuje z jednotlivých osob, které se do losování přihlásí. O splutí je obrovský zájem vodáků z celého světa a na losování
čekají zástupy zájemců. Vylosovaný si pak vybere své osoby, které s ním cestu absolvují. Splutí pak většinou organizuje kancelář „Adventure Travel CEIBA“, která
s pořádáním těchto akcí, má dlouholetou zkušenost a samozřejmě k této příležitosti i vytiskne každému účastníkovi památeční samolepky se jmény spolujezdců.
Celou skupinu před splutím prověří a kontrolují „rangeři“, kteří prověří vše od plovaček a vybavení až po poslední detail, který je pro takové akce předepsán.
Vše se striktně dodržuje!
 
     
Před nástupem na vodu. Naložený raft může vážit 300 - 500 kg.                              

  
Každý jeden raft s posádkou se pohání dvěma vesly a doprovází ho kajakář. Ve veslování se posádka střídá. Foto 2: první den po přistání a příprava k utáboření.

  
Místo k táboření si každý vybere podle svého a vždy se připraví i přenosné WC. Obsah WC se veze s sebou až do cíle. Vyprazdňování se do míst, kde se táboří není možné.
Do oranžového kýble se močí, kýble se vylévají do Colorada. Přes vše, se veškerá voda používá z řeky a k použití se filtruje přes speciální filtr. Voda se může následně i ohřívat
přes baterii a používat jak k vaření tak k očistě osob. Na hygienu se s sebou vozí i speciální mýdlo. Na opouštěném tábořišti nesmí zůstat ani zápalka. Vše se dodržuje.
 
  
Tomáš Vojtěch pod Navajo Bridge a Franta Košina na lehátku, které je doporučeno aby se eliminovala možnost setkání s plazy a pod..

  
Amíci si s sebou vozí velké množství piva a tak na fotografii „krmí“ i Jardu Vojtěcha (s fousy). Plechovky od piva, se roztloukají palicí na plochý plátek a odváží s sebou.

  
Setkání s jinou cestovní skupinou, kterých v kaňonu putuje vždy několik. Pokud je již místo k utáboření obsazeno jinou skupinou, putuje se na další, které je volné.

  
Jízda po řece Colorado na raftech je dlouhá téměř 450 kilometrů. Posledních 20 mil je nutné využít motor, vzhledem k velice pomalému toku.

     
Cestou se můžete i osprchovat. Strava je rozvržena na každého jednotlivce. Příprava a vaření se odehrává na hliníkových stolech, pod kterými jsou koberečky, ze kterých se veškeré
spadlé zbytky po zpracování potravin nasypou do pytlů a odváží se s sebou. Na místě kempování prakticky nezbude po vodácích ani smítko. Vše je striktně dodržováno!
Na snímcích je Franta Košina, který byl na cestu pozván americkými přáteli k jeho 85.narozeninám, které slaví letos v listopadu 2018.



ZAJÍMAVOST Z PRŮPRAVY NA SLALOMY 2019 V SK HUBERTUS