Dlouholetý vodní slalomář a kamarád převzal ocenění
Hejtmanka Jana Vildumetzová a krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč předávali ceny pedagogům.
Cenu hejtmanky Karlovarského kraje
za celoživotní vynikající práci v oblasti školství převzal i náš kamarád z oddílu Slávie K.Vary, vodák, vodní slalomář
Mgr. Jan Poula, ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19
Celý svůj profesní život zasvětil oblasti školství na Karlovarsku, kde působil nejprve jako učitel matematiky a fyziky na základních školách,
poté jako zástupce ředitele stávající školy a od roku 2006 jako její ředitel. Pod jeho vedením se škola zařadila mezi nejkvalitnější, nejlépe hodnocené
a nejžádanější základní školy ve městě. Je však i skvělým pedagogem, na jeho hodiny vzpomíná řada žáků. Je otevřený novým věcem, diskusi s kolegy
i rodiči, vždy ochotně pomůže a poradí. Stále je aktivním sportovcem v kanoistice a cyklistice.


Určitě ho tam najdete!