Od pondělka jsou povoleny venkovní sportovní aktivity až ve 20 lidech,
vnitřní sportoviště neotevřou.
 
Po dvojicích je možné navštěvovat i venkovní sportoviště. Sportovat na nich může až šest dvoučlenných skupin,
musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru.

Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.
Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest
 platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, vyjma členů domácnosti.
- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;
toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů,
nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2
nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě,
že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně,
kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní;
toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce (organizované) na vnitřních sportovištích
pouze za podmínky pravidelného testování.
 
Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb
(ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).


Přesné znění
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti
částečné uvolnění zákazů !