Omezení pohybu v rámci okresu do 28. března.
Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin,
a to pouze na území obce, nikoli okresu. Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb,
o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

A proto se ještě před vyhlášením vydali kamarádi na návštěvu Oldy Mulače do Perninku. Kdo ví - kdy ho opět uvidí.

  
Oldík Mulač před svým domkem a ještě s horou sněhu.

Pokusíme se zjistit od dalších kamarádů jak jsou na tom.
 
A také přineseme nejnovější aktualitu,
 jak Vláďa Galuška vyrazil s manšaftem na soustředění do Pau
a prorazí ty německé barikády na hranicích na cestě do Francie.