Tady se to událo, Čeňkova Pila..........

.........před mnoha lety v roce 1985,
okna zmizela kdesi ve sklepě.