Historie KANOE MATTONI.
Již před dvaceti lety se zrodila v hlavách karlovarských kanoistů myšlenka na závod většího formátu
než jsou každoroční "Slalomy na Hubertusu". Chtělo to však silné zázemí a to Karlovaráci neměli.

Vypráví Vlasta Lepík - předseda SK Hubertus :

 "Spojili jsme se se společností Karlovarské minerální vody a ta původně chtěla startovat tento závod na řece Ohři
od jejich karlovarské fabriky k jejich další pobočce - stáčírně v Kyselce, což by bylo 15 kilometrů po ne zrovna divoké vodě.

    
  Původně myšlený start u jezu - u fabriky Mattoni.     
Původně myšlený cíl závodu - stáčírna v Kyselce.    

"Ladili" jsme zájmy a po několika jednáních se nakonec podařilo celou akci přesunout do centra města na říčku Teplou.
A závod s možností divácké kulisy byl tady. Když jsme měli jasno kde se akce uskuteční a kdo bude celou věc sponzorovat,
začaly se objevovat nové problémy. Hlavní byl problém s vodou a té bylo třeba hodně. Přestože nad Karlovými Vary jsou dvě přehrady
nebylo vyhráno. Jedna přehrada je na pitnou vodu druhá nemívá vždy dostatek vody. Prvního závodu se zúčastnili pouze domácí borci
a otestovali kvalitu tratě. Do hry se však tehdy vložilo "Rybářské sdružení" tvrdící že veliké množství vody vyhnalo z koryta říčky Teplé
všechny ryby. Nakonec se podařilo vyřešit i tento problém. Nastoupily však úvahy nad zvýšením obtížnosti trati a to hlavně v centru města,
kde voda protéká bez větších problémů téměř rovně. Vyrobily se umělé překážky které se každý rok znovu při závodě umísťují do koryta.
Druhý ročník přilákal širší kádr závodníků a to i ze zahraničí. Třetí a čtvrtý ročník byl již ve znamení Světového poháru ve sjezdu
na divoké vodě. Pátý ročník již přilákal do Karlových Varů borce ze 16 států světa. Šestý ročník 2003 byl ve znamení Mistrovství Evropy
ve sjezdu na divoké vodě. Sedmý ročník 2004 opět Světový pohár.
Letošní 8.ročník -2005- se jede pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace ale není součástí žádného seriálu.
I přesto přijeli do Karlových Varů závodníci z osmi zemí světa. Zvláštností byli exotičtí Japonci i když na Teplé již bojoval i černoch.
Účast byla slušná vezmeme-li v potaz, že na obdobný závod v Německu -" do země divoké vodě zaslíbené" - přijeli jen Italové.
Karlovarský závod KANOE MATTONI je limitovaný osmi sty závodníky a závod se dělí na 6,5 kilometrový sjezd a 600 metrů sprint
přímo v centru města. Celý závod provází mnoho doprovodných kulturních a sportovních akcí pořádaných ať již v korytě Teplé
(Romantická noční plavba, Vodní karneval) nebo před hotelem Thermal kde je situován i cíl závodů a akcí. Doprovodné akce jsou vždy
na vysoké úrovni a jsou zde k vidění mnozí známí borci jako je Dominik Hašek, Aleš Valenta, Václav Chalupa, Miss ČS a další.
Hudební skupiny Chinaski, Tatabojs, Monkey Business a mnoho jiných umělců - letos i hvězda první velikosti Aneta Langerová.
Tu zhlédlo několik tisíc nadšených diváků kterým se podařilo zablokovat městskou hr. dopravu.
Atrakcí je také závod v eskymáckých obratech probíhající v instalovaném bazénu na prostranství
před hotelem Thermal a za účasti diváků. Všech sportovních OPEN AKCÍ se může zúčastnit každý kdo má odvahu. Na závěr celé
několikadenní sportovní akce se pořádá Vodní karneval MATTONI ve kterém soutěží tvůrci netradičních plavidel na téma "Mattoni"
o ceny v hodnotě 250 tisíc. Hovoříme - li o financích je nutno vyzdvihnout štědrou ruku sponzora
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY  a.s.
a poděkovat za velmi hodnotné odměny pro soutěžící ve všech závodech a doprovodných akcí.

               
Cíl závodu                   Rozhodčí a senátor             Mistrovství Evropy              Eskymácké obraty                  Znak závodu

                 
Stupně vítězů                   Známé osobnosti              Televizní vysílání                  Hudební skupiny                Sportovní akce


Divoká voda

 Stránky a propozice závodu na :
  http://www.kanoemattoni.cz/