Krásná výzdoba uměleckými výtvory patří k našemu městu.

15