Další obrázek - "Opening ceremony"                                   Třetí obrázek - "Vodní karneval"
 

www.skhubertus.com