Franta Košina dodržel svůj zvyk, že seděl skoro na všech vodách na světě
a vytáhnul svojí singlovku také na řeku LeDoubs která tekla
okolo francouzské loděnice kde jsme přespali při cestě do Španělska.
Ostatní jsou nejspíš ve městě na výletě.