Historie SK Hubertus Karlovy Vary od roku 1996
 
Historie SK Hubertus Karlovy Vary není příliš dlouhá, datuje se od 14.8.1996, kdy byl
sportovní klub Hubertus zaregistrován u MVČR. Činnost členů SK ale sahá daleko do minulosti.
Parta vodáků kolem Vlasty Lepíka, který klub vede od roku 1973 dodnes,má své počátky v roce 1960, kdy vznikl pod vedením učitele Jiřího Vařechy vodácký kroužek při základní škole v K.Varech
v Rybářích, kde začínal svoji úspěšnou vodáckou kariéru třeba i pozdější Mistr světa Karel Třešňák.
 Z vodáckého kroužku později vznikl vodácký oddíl TJ Ohře, který sídlil v loděnici postavené před
2. světovou válkou vodními skauty pod Chebským mostem přímo ve městě. Členové TJ Ohře se do
roku 1971 věnovali převážně vodní turistice až po roce 1971 se začali orientovat na vodní slalom,
který má v Karlových Varech tradici od roku 1950, kdy se jel první slalom na Teplé pod názvem
Napříč Karlovými Vary (vítěz Dimitrij Skolil). Tento závod se jezdí dodnes jako VTJZ.
V sedmdesátých letech fungovaly na Karlovarsku 4. závodní oddíly Rudá hvězda K.Vary, která
vznikla v roce 1954 a sídlila v loděnici v Rybářích z roku1956 obnovené po požáru v roce 1969,
která měla ve své členské základně řadu úspěšných závodníků Karel Kumfmuller, Karel Třešňák,
manželé Kejstovi a Pánkovi, Tonda Trmal, Jiří Sýkora. TJ Nová Role Tesárek, Klogner, Sonberger
a Baník Sokolov Hugo Šulc,Tonda Reichenauer.
TJ Ohře disponovala početnou členskou základnou a hlavně vlastním autobusem a tak není divu,
že se brzy začaly objevovat i první úspěchy. V roce 1974 nastoupili naši deblíři Jan Poula a Milan
Lembacher do TSM při Tesle Žižkov které vedla Renata Knýová a o dva roky později postoupili
do Střediska vrcholového sportu při Slávii VŠ, kam je později následovali ještě Helena Bohmová
a Marcela Dostálová (dnes Tunková). V roce 1975 zanikla TJ Ohře a členská základna včetně
majetku přešla do Slávie K.Vary. V té době již silně skomírala závodní činnost v Rudé hvězdě K.Vary jelikož většina jejich členů již nezávodila a věnovala se vodní turistice.
Rudá hvězda byla sportovní jednotou policie s daleko lepšími finančními podmínkami než v ostatních jednotách a ve snaze udržet ustupující vodní slalom a sjezd na přijatelné úrovni nabídla členství činným závodníkům ze Slávie. Základní kádr s trenérem a předsedou v jedné osobě Vlasty Lepíka přešel v roce 1976 do Rudé hvězdy K.Vary a o rok později přestupují do Rudé hvězdy K.Vary i aktivní závodníci
z TJ Nová Role a Baníku Sokolov. Kanoistický oddíl Rudé hvězdy vlastnil loděnici Hubertus na Ohři vystavěnou v roce 1955 a přistavěnou v roce 1962, dále obnovenou loděnici v Rybářích a i chatu Bejčák
na Neklidu na Božím Daru postavenou v roce 1931 (po odsunutých německých obyvatelích).
Z finančních důvodů se vedení Rudé hvězdy rozhodlo v roce 1980 že bude finančně podporovat pouze bojové sporty, což v podstatě znamenalo zrušit fungující kanoistický oddíl a také oddíl vodní turistiky,
nebo nalézt novou tělovýchovnou jednotu, která by přijala další dva sportovní oddíly. Touto jednotou se stala TJ Lokomotiva K.Vary, která zastřešovala 15 sportovních odvětví a měla více než 1500 členů. Předseda každého oddílu byl zároveň členem výboru TJ Lokomotivy. Po Sametové revoluci v roce
1990 sílily tlaky na odstoupení některých progresivních sportovních oddílů z TJ Lokomotiva. Problém
však byl s dělením společného majetku. Nakonec proběhla v roce 1996 „privatizace“ a oddíl kanoistiky
- i s loděnicí na Hubertusu a chatou Bejčák - opustil TJ Lokomotivu a zaregistroval se pod jménem
SK Hubertus podle názvu místa s přírodní peřejí na Ohři, na které se jel první závod ve slalomu – a to krajský přebor již 3.8.1952. První roky po Sametové revoluci byly ve znamení záchrany zchátralého nemovitého majetku a shánění sponzorů. Rozběhl se i provoz k loděnici přilehlého vodáckého tábořiště Hubertus. V roce 1998 se podařilo přesvědčit Karlovarské minerální vody o naší schopnosti pořádat
velkou vodáckou akci pro všechny vodáky od „hobíků“ až po mistry světa, pokud se stanou sponzorem
této akce. Po prvním zkušebním ročníku cíleném na českou vodáckou veřejnost následovalo dalších
deset úspěšných ročníků ve kterých se odjel 6x Světový pohár, jednou Mistrovství Evropy 2003
a jednou Mistrovství světa 2006 ve sjezdu, které probíhalo velmi dramaticky jednak proto, že Svaz kanoistiky nepodporoval pořádání v K.Varech na Teplé a jednak proto, že na přípravu MS byly pouhé
tři měsíce vzhledem k tomu, že původním pořadatelem MS 2006 byla Velká Británie, která pořádání
zrušila na poslední chvíli. Nakonec se stalo MS 2006 seniorů i juniorů ve sjezdu 2006 nejúspěšnějším
pro české barvy za celou historii v tomto odvětví a akce Kanoe Mattoni se stala největším sjezdovým podnikem ve kterém startovalo ve všech závodech jednoho ročníku více než 800 účastníků.
 
Z řad nově založeného SK Hubertus dosáhli nejlepších sportovních výsledků:
Pavel Janda – 19. místo v roce 1996 na OH v Atlantě a Michal Buchtel jako člen vítězného
družstva K1 na MS juniorů v roce 2009.
Dnes je SK Hubertus dobře fungujícím klubem s dobrým sportovním zázemím, nejcennější je
 však to, že po celá dlouhá léta zůstala členská základna především partou dobrých kamarádů.


Historický znak Rudé hvězdy zal. r. 1954


  

 
Od začátků až po dnešek: