Logo (chráněný grafický symbol).

Na této stránce najdete náhledy log oddílu SK HUBERTUS Karlovy Vary.
Základem jednotné vizuální identity oddílu je logo SKH vytvořené na různě barevných podkladech.
Logo je možné - vždy po projednání se zplnomocněným zástupcem oddílu - využívat pouze ve spojení s prezentací slalomového oddílu SK Hubertus Karlovy Vary. Na zplnomocněného zástupce oddílu se také obracejte v případě, že potřebujete některé z log v kvalitě pro tisk pokud nebude vyhovovat přiložené logo vytvořené v CDR. Změny proporcí log nejsou přípustné.
Standardní logo SK Hubertus svojí barevností a tvarem vyjadřuje serióznost.
V grafické části loga je použit Český národní motiv – trikolora – v podobě vln vodního toku,
pádlo
(možné i celé v tmavém provedení) – vyjadřující příslušnost oddílu k vodnímu sportu
a písmena (Bitsream Cooper) vyjadřující název oddílu a města kde oddíl působí.
Logo je možné - přímo ze stránky zkopírovat klasickým způsobem a vkládat do prezentací,
tiskovin nebo elektronických médií - tažením i zmenšovat .

LOGO - SK HUBERTUS

Malý tisk - slabá linka trikolory

Velký tisk - silná linka trikolory

Miniatura
Ke stažení v  *.cdr


          www.skhubertus.com