Jsou to již 3 roky - co kamarád Honza Novák v 66ti letech odešel pádlovat do nebeských peřejí      

    
Sranda s Honzou Novákem byla vždy. Jedna z mnoha oslav na Hubertusu v roce 2011 a s vnukem Filipem Novákem - Boh.Praha - který letos v Sušici obsadil 66.místo a 54.místo


Se Zdeňkem Bízkem - výrobcem lodí >Bizon< v Brandýse nad Labem