Martin May
 2008
 


Blahopřání
Sladká ústa
Stýskání
Chci
Už vím
Pro potěchu
Chybí mi
Víš
Párty
Nespatřil bych

Tak si říkám
Zlaté vousky
Lapený
Ta nejsladší
Půlnoční touha
Je to zvláštní
Snad
Sen
Nemám záruku
Tajný přání